Delegaciones

REGIDOR/A DELEGAT/AÀREA-SERVICI-ASSUMPTE-PROJECTE O MATÈRIA
Sr. NICOLAU J. CLARAMUNT RUIZ  (ALCALDE) Economia, Hisenda i Personal
Sra. MARISA GIMENO TAMARIT Cultura, Educació, Infància, Formació i Ocupació
Sr. J. XAVIER VÀZQUEZ TORRES Esports i participació Ciutadana
Sra. SONIA CLEMENTE BIOT Agricultura, Medi Ambient, Transparència, Sanitat, Comerç i Desenrotllament Local
Sra. YOLANDA SÁNCHEZ HERRERO Servicis Socials, majors i igualtat
Sr. PABLO ESPINOSA ALCOBENDAS Urbanisme, Festes i Joventut