recursos humans consorci 400

43/2019 Electricista
47/2019 Elaboración y embotellado de horchata
51/2019 Pintor/a
53/2019 Fontanería
57/2019 Oficial de 1a de albañilería

15/2019 Operario/a montaje estructuras metálicas
16/2019 Operario/a montaje cuadros eléctricos
17/2019 Operador/a logistica
19/2019 Técnico/a mecanico
20/2019 Técnico/a electricista
40/2019 Electrónico/a serigrafia
52/2019 Peón/a fabrica