Anunci participació ciutadana Reglament Cronista

Aprovada la creació de la figura del cronista oficial del Municipi així com del Reglament que regule el funcionament, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del Reglament Regulador Municipal de la Figura del Cronista del municipi, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i l'oportunitat de la seua aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Més informació:Anunci