ALBALAT DELS SORELLS APROVA EL PRESSUPOST DEL 2018

Albalat dels Sorells aprova uns comptes amb 2,7 milions d'euros per al 2018. El passat 9 de gener, l'Ajuntament d'Albalat dels Sorells va aprovar els pressupostos municipals per al 2018. Uns pressupostos que continuen posant èmfasi en les persones i les seues dificultats. L'ocupació, la cultura i la promoció del comerç local són també punts importants dels comptes de 2018. S'han consignat partides per subvencionar l'IBI, ajudes a l'escolarització de 0 a 3 anys, subvencions per naixement i bo del metro. Es manté la consignació d'ajudes d'emergència social i els programes de serveis socials com menjar a casa, mantin-te en forma, suport escolar, programa igualtat, programa intervenció social, majors i dones, sensibilització i erradicació de la violència de gènere. S'augmenta també fins a 50.000 euros el programa de foment de l'ocupació per contractació de veïns i veïnes del municipi. Seran més de 150.000 € els que es dedicaran directament a les persones, augmentant significativament esta quantitat respecte l'any passat. També cal destacar la feina feta i la bona gestió mantinguda durant esta legislatura que permet introduir altre canvi significatiu en estos pressupostos, la consignació de 379.500 € en el capítol d'inversions. Dels quals 160.000 € seran amb recursos propis de l'Ajuntament. En poc de temps s'ha passat d'uns pressupostos sense marge de maniobra a uns comptes com els del 2018 que seran una molt bona ferramenta econòmica per la gestió dels comptes municipals.

ALCALDE II