Obligació de realitzar la neteja i manteniment de solars

L’ajuntament d’Albalat dels Sorells recorda a tots els propietaris de solars l’obligació de realitzar la neteja i el seu manteniment per a conservar-los en les condicions legals de seguretat, salubritat, ornat públic i decor.

Esperem una resposta ràpida i cívica per al compliment dels seues deures.