NOTA INFORMATIVA

L'Ajuntament d'Albalat dels Sorells informa a tota la població, que està realitzant una campanya de conscienciació per a tots els propietaris de solars.

Tota propietat (en qualsevol classe de sòl) a més de drets porta inherents uns deures o obligacions bàsics sent un dels més destacables:

a) Conservar-los en les condicions legals de seguretat, salubritat, ornat públic i decore, les construccions terrens i plantacions realitzant els treballs i obres precises per a mantenir les condicions imprescindibles d'habitabilitat o ús efectiu que permetrien obtenir

L'abandó de manteniment perllongat o continu dels solars, provoca l'aparició de males herbes i plantes silvestres que després d'aconseguir una grandària considerable, formen un hàbitat ideal per al desenvolupament d'insectes i altres plagues creant un ambient gens saludable per als veïns residents de la zona.

A més, les actuals condicions meteorològiques, afavoreixen l'assecat dels arbustos, creant unes condicions idònies per a produir-se fàcilment un incendi que a més dels efectes destructius que suposarien sobre la parcel·la, podrien afectar als immobles adjacents.

És per açò que ens dirigim a vostè, en qualitat de propietari de solar, per a recordar-li l'obligació de complir amb l'establit en la llei, i realitze la neteja i manteniment del mateix i convidar-li al fet que, realitze aquesta obligació amb la major celeritat possible

Esperem una resposta ràpida i cívica per al compliment dels seus deures, sent respectuós amb la resta de propietaris que SI realitzen regularment les seues tasques de manteniment i ornat públic.

ivace

ALBALAT DELS SORELLS INSTAL·LA EL PRIMER PUNT DE CÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS PÚBLIC I GRATUÏT.
L'ajuntament d'Albalat dels Sorells, amb l’ajuda de l'Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial d'una quantia de 4.759,00€ ha instal·lat dos punts de càrrega per vehicles elèctrics. Un està situat al magatzem de l’Ajuntament i per ús dels vehicles elèctrics municipals. El segon es troba a la plaça del Castell. El situat a la plaça, se sumarà a la xarxa ja existent amb la diferència que l’Ajuntament no cobrarà de moment per l’energia consumida. S'’està estudiant la possibilitat d’adquirir un vehicle d’estes característiques per la Policia Local que tindrà com a punt de càrrega el situat a la plaça. Totes estes mesures s’engloben en el Projecte “0,0 emissions” que té com a objectiu baixar al mínim possible les emissions contaminats d’Albalat dels Sorells, així com en el Projecte “ViuHo” que Meliana, Foios i Albalat han encetat.

ELECTROLINERA

Anunci de l'Ajuntament d'Albalat dels Sorells sobre convocatòria de subvencions ajudes al pagament d'IBI de la vivenda habitual de famílies amb escassos recursos econòmics.

Enllaç BOP Nº225 – 23 de Novembre de 2017 – Pàg. 28

 

Enllaç BDNS, Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (Identif. 370011)

 

Bases diligenciades

 

Extracte de la Convocatòria

 

Model de Sol·licitud

 

Les sol·licituds per a poder optar a esta ajuda es dirigiran a l'alcalde president de l'Ajuntament, i es presentaran en el registre d'entrada de l'Ajuntament dins del termini de 15 dies hàbils des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la província, és a dir, amb data límit el pròxim dia 15 de desembre.

ALBALAT NUEVO 2010