Anunci de l'Ajuntament d'Albalat dels Sorells sobre convocatòria de subvencions ajudes al pagament d'IBI de la vivenda habitual de famílies amb escassos recursos econòmics.

Enllaç BOP Nº225 – 23 de Novembre de 2017 – Pàg. 28

 

Enllaç BDNS, Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (Identif. 370011)

 

Bases diligenciades

 

Extracte de la Convocatòria

 

Model de Sol·licitud

 

Les sol·licituds per a poder optar a esta ajuda es dirigiran a l'alcalde president de l'Ajuntament, i es presentaran en el registre d'entrada de l'Ajuntament dins del termini de 15 dies hàbils des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la província, és a dir, amb data límit el pròxim dia 15 de desembre.

ALBALAT NUEVO 2010

  L'Ajuntament d'Albalat dels Sorells necessita de forma urgent la contractació en règim laboral temporal (3 mesos) de dos persones amb experiència en pintura vial i exterior. La contractació es realitzarà amb la sol·licitud de candidats i candidates al Servef de Meliana i a l'Agència Pública d'Ocupació de l'Horta Nord (Consorci Pactem Nord) per la qual cosa s'informa que totes aquelles persones interessades hauran d'inscriure's en l'oferta publicada en la pàgina web del Servef o en l'Agència Publica d'Ocupació de l'Horta Nord amb el perfil sol·licitat. 

ANUNCI CONTRACTACIÓ PINTORS/ES

BASES CONTRACTACIÓ PINTORS/ES