Des del  4 de maig està obert el termini de sol·licitud d'ajudes al lloguer d’habitatge. Finalitzarà el dia 5 de juny. Com a novetat respecte de la convocatòria de l'any passat, l'ajuda pot arribar a ser del 50% de la renda de lloguer. Es concedix una subvenció del 40% de la renda de lloguer amb càrrec a les ajudes del Ministeri de Foment, Pla Estatal d'Habitatge, com en les anteriors convocatòries. Es pot concedir un 10% addicional a càrrec de la GVA, per a les situacions de vulnerabilitat econòmica. Estes situacions de vulnerabilitat econòmica, les han d'informar els Serveis Socials Municipals. Per eixe motiu, la Conselleria enviarà la relació de les persones sol·licitants als serveis socials municipals i amb un model normalitzat. Estos informaran de cada un d'ells sobre la seua vulnerabilitat econòmica. Es basaran  en els criteris regulats en les bases de l'ordre. Estos són: ingressos ponderats de la unitat de convivència menors a 1 IPREM, i estar en algun de les circumstàncies d'especial atenció. en esta pàgina es poden consultar les bases i la normativa.

ORDE

NORMATIVA (valencià)

NORMATIVA (castellà)

GUIA (valencià)

GUIA (castellà)

ajudes lloguer 2016