COMUNICAT DE L'ENTITAT METROPOLITANA PEL TRACTAMENT DELS RESIDUS (EMTRE)

Els informem les següents pautes d'actuació per a les restes de poda que es porten a la instal·lació d'Ecoparc:

Les restes de poda no poden anar barrejats amb un altre tipus de residu.

La dimensió màxima de cada tram de branca o tronc serà de 40 cm d'amplària i 100 cm de longitud. En cas de podar alguna branca o tronc amb dimensions.

Les restes de poda que es descarreguen en la planta no podran anar embutxacats.

En casos en què existisquen plantes o arbres susceptibles de presentar contaminació per antimoni, metalls pesats o qualsevol substància que pot contaminar el compost que s'obté amb les restes de poda, s'haurà d'informar previ a la seua descàrrega a EMTRE per a procedir a la seua correcta eliminació.

Es prohibeix l'entrada de troncs de palmeres en totes les instal·lacions de l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (ecoparcs, plantes de tractament i abocadors), permetent únicament l'entrada de fulles de palmeres si un tècnic competent certifica que la palmera no estava afectada per la plaga Rhynchophorus ferrugineus (Oliver, 1790) (morrut roig) i previ al seu trasllat es comunica a EMTRE la data en què es van a traslladar les restes i la instal·lació a la qual es transportarà.