REAPERTURA DELS ESTABLIMENTS I LOCALS COMERCIALS DE MINORISTES I PRESTACIÓ DE SERVICIS ASSIMILATS DE MENYS DE 400 M2

ALBALAT NUEVO 2010

A partir de dilluns 4 e maig es reobrin els establiments i locals comercials minoristes i de prestació de servicis assimilats de menys de 400m2. S'establirà un sistema de cita prèvia que garantisca la permanència a l'interior de l'establiment o local en un mateix moment d'un únic client per cada treballador o treballdora, sense que es puguen habilitar zones d'espera en l'interior. Es garantirà l'atenció individualitzada al client o a la clienta amb la deguda separació física prevista en el capítol 0, en el cas que això no siga possible, mitjançant la instal•lació de taulells o mampares. S'establirà un horari d'atenció preferent per a persones majors de 65 anys, que haurà de fer-se coincidir amb les franges horàries per a la realització de passejos i activitat física d'este col•lectiu, en la població en la qual este tinga un horari especial per ser de major de 5.000 habitants.

Més detalls al BOE A 2020 4793