ANUNCI DE LA BAREMACIÓ DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DE BEQUES DE FORMACIÓ "LA DIPU ET BECA"

La Comissió Avaluadora dels candidats i candidates que s'han presentat per a optar a les beques de formació "la Dipu et Beca" ha realitzat  l'acta de la baremació. Hi ha un dia hàbil per a presentar reclamacions. En esta pàgina es pot llegir l'acta.

Acta baremació beca "la Dipu et Beca"

ALBALAT NUEVO 2010