CAMPANYA CONSCIENCIACIÓ NETEJA SOLARS

NOTA INFORMATIVA

L'Ajuntament d'Albalat dels Sorells informa a tota la població, que està realitzant una campanya de conscienciació per a tots els propietaris de solars.

Tota propietat (en qualsevol classe de sòl) a més de drets porta inherents uns deures o obligacions bàsics sent un dels més destacables:

a) Conservar-los en les condicions legals de seguretat, salubritat, ornat públic i decore, les construccions terrens i plantacions realitzant els treballs i obres precises per a mantenir les condicions imprescindibles d'habitabilitat o ús efectiu que permetrien obtenir

L'abandó de manteniment perllongat o continu dels solars, provoca l'aparició de males herbes i plantes silvestres que després d'aconseguir una grandària considerable, formen un hàbitat ideal per al desenvolupament d'insectes i altres plagues creant un ambient gens saludable per als veïns residents de la zona.

A més, les actuals condicions meteorològiques, afavoreixen l'assecat dels arbustos, creant unes condicions idònies per a produir-se fàcilment un incendi que a més dels efectes destructius que suposarien sobre la parcel·la, podrien afectar als immobles adjacents.

És per açò que ens dirigim a vostè, en qualitat de propietari de solar, per a recordar-li l'obligació de complir amb l'establit en la llei, i realitze la neteja i manteniment del mateix i convidar-li al fet que, realitze aquesta obligació amb la major celeritat possible

Esperem una resposta ràpida i cívica per al compliment dels seus deures, sent respectuós amb la resta de propietaris que SI realitzen regularment les seues tasques de manteniment i ornat públic.