ACTA DE RESOLUCIÓ DE L'AL·LEGACIÓ RELATIVA A LA SELECCIÓ PEL PROGRAMA EMPUJU D'UNA PLAÇA DE TASOC

S'ha publicat l'acta de la resolució de l'al·legació relativa a la selecció pel programa EMPUJU d'una plaça de TASOC.

acta resolució al·legació TASOC