Registre General d'Entrada de Factures Electròniques

 
Accés al Registre General d'Entrada de Factures Electròniques - FACehttps://face.gob.es/es/ 

CODIS DIR3 AJUNTAMENT DE ALBALAT DELS SORELLS

  • Oficina comptable:       L01460095 INTERVENCIÓ
  • Òrgan gestor:         L01460095 AJUNTAMENT DE ALBALAT DELS SORELLS
  • Unitat tramitadora:   L01460095 INTERVENCIÓ
Nota: De conformitat amb el que disposa l’article quart de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, s’exclou de l’obligació de presentar factura electrònica respecte d’aquelles l’import del qual siga de fins a 5.000 euros (IVA inclòs), tal com es regula en l’article 10 del Reglament del Registre General de Factures de l’Ajuntament de Foios i del Punt General d’Entrada de Factures Electròniques.