REGIDOR/A DELEGAT/AÀREA-SERVICI-ASSUMPTE-PROJECTE O MATÈRIA
Sr. NICOLAU J. CLARAMUNT RUIZ  (ALCALDE)  
Sra. MARISA GIMENO TAMARIT  
Sr. J. XAVIER VÀZQUEZ TORRES  
Sra. SONIA CLEMENTE BIOT