ALBALAT NUEVO 2010

Anuncio baremació provisional Escolaestiu 2019 (monitors i coordinadors). Termini 3 dies hàbils per a formular al·legacions, a comptar a partir de l'endemà de la present publicació