LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS DE LA CONVOCATÒRIA RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DE DOS SOCORRISTES I CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL

Esta és la llista definitiva d'admesos i exclosos de socorristes de la convocatòria relativa a la contractació de dos socorristes i constitució d’una borsa de treball en règim de personal laboral temporal.

Llista definitiva d'admesos i exclosos relativa a la contractació de 2 socorristes i una borsa de treball