LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS PER A LA BORSA DE MONITORS/ES I COORDINADORS/ES DE TEMPS LLIURE (ESCOLA D'ESTIU)

Ja es pot consultar el llistat provisional d'admesos i exclosos per a la borsa de monitors/es i coordinadors/es temps lliure. Hi ha tres dies hàbils per a sol·licitar les correccions.

Llistat provisional d'admesos i exclosos per a la borsa de monitors/es i coordinadors/es de temps lliure (Escola d'Estiu)