LLISTAT DEFINITIU D'ADMESOS I EXCLOSOS DE LA CONVOCATÒRIA RELATIVA A LA BORSA DE TREBALL DE MONITORS-ES I COORDINADORS-ES DE L'ESCOLA D'ESTIU

En esta pàgina es pot llegir el llistat definitiu d'admesos i exclosos per a la constitució d'una borsa de monitors-es i coordinadors-es de l'Escola d'Estiu. També apareix la composició del tribunal i la data de la seua constitució.

Llistat definitiu admesos exclosos monitors-es i coordinadors-es Escola Estiu