ANUNCI Actes resultat baremació EMCORP 2019 Llocs: PEONS DE NETEJA. Els interessats poden presentar reclamacions o al·legacions davant de la Comissió de baremació durant 5 dies hàbils, açò és, fins al 11/11/2019 inclusivament

Anunci Emcorp

ALBALAT NUEVO 2010