ACTA EMCORD 2018

Lloc de treball 2 Auxiliars administratius/ves

Les presents actes es publiquen a dia 26/11/2018, i d'acord amb l'establit en la base setena de la Instrucció 2/2018 del Director General del Servef relativa al procediment de selecció de persones participants en el programa d'iniciativa social en col·laboració amb Corporacions locals de la Comunitat Valenciana, els interessats poden presentar reclamacions o al·legacions davant la Comissió de baremació durant 5 dies hàbils, és a dir, fins al 03/12/2018 inclusivament.

ACTES EMCORP 2018

Llocs de treball: Peó neteja i Informàtic/a

Les presents actes es publiquen a dia 26/11/2018, i d'acord amb l'establit en la base setena de la Instrucció 2/2018 del Director General del Servef relativa al procediment de selecció de persones participants en el programa d'iniciativa social en col·laboració amb Corporacions locals de la Comunitat Valenciana, els interessats poden presentar reclamacions o al·legacions davant la Comissió de baremació durant 5 dies hàbils, és a dir, fins al 03/12/2018 inclusivament.

S'informa que, dins del Programa EMCORP, subvenció destinada a la contractació de persones aturades d'almenys 30 anys d'edat, es va a contractar per un període de 6
mesos a 1 Auxiliar administratiu, 2 Peons de neteja, 1 Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local (AEDL), 1 Informàtic i 1 Gestor Esportiu. La selecció es realitzarà mitjançant oferta al Servef.

Totes aquelles persones interessades han d'inscriure's en el Servef, en les ocupacions següents:

S'informa que, dins del Programa EMCORD, subvenció destinada a la contractació de persones en situació de desocupació de llarga durada, es va a contractar per un
període de 6 mesos a 1 auxiliar administratiu, 2 peons de neteja i 4 Peons d’obres públiques. La selecció es realitzarà mitjançant oferta al Servef.

Totes aquelles persones interessades han d'inscriure's en el Servef en les ocupacions següents: