El departament de Serveis Socials informa que està convocat el Programa de Termalisme Valencià al qual es poden presentar les persones de 65 anys o més i les pensionistes de més de 60 anys. Podran acompanyar-los els cònjuges o parelles de fets dels sol·licitants majors de 50 anys. També es poden acollir les persones de 60 anys amb discapacitat de 33% o més i els fills i les filles de les persones beneficiàries sempre que tinguen una discapacitat de 33% o més i depenguen dels seus pares. El programa es desenrotlla entre el 16 d'abril de 2017 i el 15 d'abril del 2018. Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 d'octubre de 2017.Per a obtindre més informació es pot passar pel departament.   Programa de termalismo valenciano

TERMALISME

La regidoria de Serveis Socials informa que fins al 22 de febrer es poden presentar les sol·licituds per al "Bono respiro" destinades a les persones depenents que necessiten atenció temporal en un centre especialitzat. Han de tindre 65 anys i estar empadronades en la Comunitat Valenciana. També es pot sol·licitar la prestació econòmica per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors. El termini s'acaba el 31 d'octubre de 2017. 

Bases sol·licitud Bono Respiro i prestacions elilminació barreres arquitectòniques tercera edat

BONO RESPIRO

 Estes són algunes de les convocatòries que des del departament de Servicis Socials volem recordar-te:

1.- Ajudes personals de promoció de l'autonomia personal amb diversitat funcional per a l'exercici 2017 per a:

a) Adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport

b) Ajudes destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques en l'interior de la vivenda i l'adaptació funcional de la llar.

c) Ajudes per a l'adaptació de vehicles

d) Ajudes de transporte per a l'assistència a tractaments i centres assistencials..

Requisits:

Tindre la condició de persona amb discapacitat, tindre residència en la C. Valenciana, Ser menor de 65 anys, i tindre una renda individual o per capita inferior al triple de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples ( IPREM)

Termini finalitza: 15 de febrer

2.- Termalisme de l'Imserso

Poden ser usuaris d'una de les places del Programa de Termalisme de l'Imserso els/les ciutadans/as espanyols/as i nacionals d'altres països, que reunisquen algun dels requisits següents:

1.Ser pensionista de jubilació o incapacitat permanent del Sistema de Seguretat Social espanyol.

2.Ser pensionista de viudetat amb cinquanta-cinc o més anys d'edat del Sistema de Seguretat Social espanyol.

3.Ser pensionista per altres conceptes o perceptor de prestacions o subsidis de desocupació, amb seixanta o més anys d'edat del Sistema de Seguretat Social espanyol.

 CONVOCA

 

Les regidories de Serveis Socials i Joventut amb la col·laboració de l'empresa d'animació "Somriures" van realitzar les primeres activitats d'oci nocturn el 27 de desembre i el 3 de gener al Centre Cívic. Van assistir jóvens entre 12 i 18 anys. El 27 de desembre feren un sopar. Després disfrutaren d'una nit de disco amb photocall. Els participants van realitzar també un "maniquí challenge".El 3 de gener es va realitzar una nit de cine.

OCI NOCTURN II