Anunci aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'IBI en vivenda habitual.

Anunci aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'IBI en vivenda habitual.

 

Anunci BOP Valencia 163 de 26/08/2019

 

Bases.