Anunci aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a famílies amb menors de 3 anys per a les despeses derivades de l'atenció del menor en Centres d'Educació Infantil.

Anunci aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a famílies amb menors de 3 anys per a les despeses derivades de l'atenció del menor en Centres d'Educació Infantil.

 

Anunci BOP Valencia 163 de 26/08/2019

 

Bases.