CONVOCATÒRIES (REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS)

 Estes són algunes de les convocatòries que des del departament de Servicis Socials volem recordar-te:

1.- Ajudes personals de promoció de l'autonomia personal amb diversitat funcional per a l'exercici 2017 per a:

a) Adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport

b) Ajudes destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques en l'interior de la vivenda i l'adaptació funcional de la llar.

c) Ajudes per a l'adaptació de vehicles

d) Ajudes de transporte per a l'assistència a tractaments i centres assistencials..

Requisits:

Tindre la condició de persona amb discapacitat, tindre residència en la C. Valenciana, Ser menor de 65 anys, i tindre una renda individual o per capita inferior al triple de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples ( IPREM)

Termini finalitza: 15 de febrer

2.- Termalisme de l'Imserso

Poden ser usuaris d'una de les places del Programa de Termalisme de l'Imserso els/les ciutadans/as espanyols/as i nacionals d'altres països, que reunisquen algun dels requisits següents:

1.Ser pensionista de jubilació o incapacitat permanent del Sistema de Seguretat Social espanyol.

2.Ser pensionista de viudetat amb cinquanta-cinc o més anys d'edat del Sistema de Seguretat Social espanyol.

3.Ser pensionista per altres conceptes o perceptor de prestacions o subsidis de desocupació, amb seixanta o més anys d'edat del Sistema de Seguretat Social espanyol.

 CONVOCA