Període extraordinari pagaments tributs municipals