Informació Pública i tràmit audiència aprovació inicial Ordenança Reguladora d'Instal·lacions Renovables

ALBALAT NUEVO 2010

L'Ordenança Reguladora d'Instal·lacions Renovables a Albalat dels Sorells se sotmet a informació pública i audiència als interessats fins al 12 de Febrer perquè puga ser examinada i presentar les reclamacions i/o suggeriments que s'estimen oportunes:

Anunci BOP

Ordenança Reguladora d'Instal·lacions Renovables