Informació Pública i tràmit audiència aprovació inicial Pla Igualtat Ciutadania 2020-2023

ALBALAT NUEVO 2010

El Pla d'Igualtat de Ciutadania 2020-2023 d'Albalat dels Sorells se sotmet a informació pública i audiència als interessats fins al 12 de Febrer perquè puga ser examinat i es puguen presentar les reclamacions i/o suggeriments que s'estimen oportunes:

Anunci BOP

Pla d'Igualtat de Ciutadania 2020-2023