És objecte de la present convocatòria la selecció per concurs de mèrits de personal per a la creació d'una borsa de personal de neteja d'espais, edificis municipals i col·legi, per a la seua contractació laboral temporal en previsió de les possibles substitucions del personal per baixes, vacances, vacants així com increment de les necessitats del servici, amb la finalitat de no pertorbar el bon funcionament dels servicis municipals i així poder realitzar les competències que la llei li atorga com a bàsiques.

Documents:

Bases de la convocatoria

Instancia