El perfil de contractant és el lloc de la Web de l'Ajuntament de D´Albalat dels Sorells on es difon la informació relativa a la seua activitat contractual, a través de la qual es podrà consultar les licitacions obertes o en curs, l'adjudicació provisional i definitiva dels contractes, els procediments anul·lats i qualsevol altra informació útil de caràcter general, així com accedir als plecs i altra documentació complementària dels expedients de contractació.

Accés al portal web de Perfil del Contractant