Direcció: Plaça del Castell, 2 CP:46135 - Albalat dels Sorells